Od dnia 06.02.2023 r. strona jest nieaktualizowana, zapraszam na nową stronę kswp.org.pl

Historia KSWP

Historia KSWP sięga 1995 r., kiedy to koneccy przedsiębiorcy szukając możliwości pobudzenia aktywności lokalnej gospodarki podjęli inicjatywę, która stała się szansą na rozwój regionu koneckiego oraz gwarancją skutecznego wspierania sektora MŚP. Inicjatywą tą było utworzenie Stowarzyszenia, które miało za zadanie skutecznie przyczyniać się do wypierania zakorzenionego modelu gospodarki nakazowo – rozdzielczej na rzecz rozwojowej gospodarki rynkowej. Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (do 03.2014 r. Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości) tuż po zarejestrowaniu w dniu 28 czerwca 1995 roku w Kieleckim Sądzie Wojewódzkim, rozpoczęło swą działalność na rzecz swobodnego kształtowania struktury własnościowej, rozwoju stosunków rynkowych oraz konkurencyjności, a także prowadzenia jednolitej polityki finansowej wobec przedsiębiorstw.

Pierwszy Zarząd KSWP wyłoniony został 19 sierpnia 1995 roku w składzie:

Adam Filiks – Prezes

Marek Mika – Wiceprezes

Marek Czech – Wiceprezes

Jerzy Janiszewski – Skarbnik

Danuta Filiks – Sekretarz

Obecnie Zarząd KSWP składa się z pięciu członków (Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości z dnia 14 maja 2015 r.):

Marek Mika – Prezes Zarządu

Beata Napierała – Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Stańczyk – Członek Zarządu

Tadeusz Trojanowski – Członek Zarządu

Mirosław Guldziński – Członek Zarządu

Pierwotna siedziba Stowarzyszenia znajdowała się w Końskich,  przy ulicy Pocztowej 8A i zajmowała powierzchnię około 100 m2, na  której mieściła się sala konferencyjna,  trzy pomieszczenia biurowe oraz zaplecze sanitarno - socjalne. W marcu 1999 roku w wyniku prężnie rozwijającej się działalności, siedziba KSWP przeniesiona została do biura o trzykrotnie większej powierzchni (340 m2), usytuowanego na ulicy Mieszka I 1. W lokalu tym, gdzie upłynęło 12 lat działalności KSWP, mieściły się pomieszczenia biurowe (165 m2), sala konferencyjna oraz pomieszczenia sanitarno-gospodarcze. Rok 2012 przyniósł za sobą wielkie zmiany, które rozpoczęły nowy rozdział w życiu KSWP. W maju br. firmę z wieloletnim doświadczeniem przeniesiono na nowe fundamenty – do biurowca mieszczącego się w Końskich na ulicy Stanisława Staszica 2A. Nowopowstała siedziba KSWP o powierzchni 1170 m2, wyposażona jest w 25 pomieszczeń biurowych, salę konferencyjną, salę szkoleniową oraz komputerową, archiwum, serwerownię, a także pomieszczenia sanitarno–socjalne. Ponadto KSWP, jako „firma bez barier”, przystosowała swoją nową siedzibę pod potrzeby osób niepełnosprawnych (podjazd, toalety oraz winda).


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Wybór dostawcy środków czystości na potrzeby KSWP oraz w ramach...

06.02.2023

realizowanych projektów unijnych Po przeanalizowaniu ofert na zakup i dostawę środków czystości na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych wybrano firmę:

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce