Od dnia 06.02.2023 r. strona jest nieaktualizowana, zapraszam na nową stronę kswp.org.pl

Współpraca

Zapraszamy  do współpracy w zakresie:

 • przepisów prawnych dot. małych i średnich przedsiębiorstw (wszystkie sektory), prawa gospodarczego w UE;
 • certyfikowania systemów, wyrobów; deklaracje zgodności z normami zharmonizowanymi, itp. w działalności MŚP,
 • funduszy strukturalnych UE i programów operacyjnych  - cele, przeznaczenie, obszary finansowania, itd.,
 • analizy finansowej przedsięwzięć gospodarczych,
 • opracowywania wniosków o dotacje wraz z załącznikami,
 • udzielania i rozliczania pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcy,
 • systemów zarządzania jakością, BHP, środowiskiem,
 • systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP,
 • zagadnień podatkowych MŚP,
 • prawa pracy.

Poszukujemy wykładowców, trenerów, doradców, konsultantów oraz specjalistów.
 

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego lub średniego popartego bogatym doświadczeniem zawodowym w obszarze swoich kompetencji oraz odpowiednimi licencjami i uprawnieniami,
 • wysokich kompetencji merytorycznych, organizacyjnych oraz interpersonalnych,
 • kreatywności i zaangażowania.

Ponadto oczekujemy od:

 • trenerów - doświadczenia w realizacji szkoleń,
 • doradców - doświadczenia w realizacji usług lub w nauczaniu oraz doświadczenia w dziedzinie związanej ze świadczonymi usługami,
 • konsultantów - doświadczenia w pracy z firmami MŚP oraz doświadczenia w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji na rzecz przedsiębiorców,
 • specjalistów - znajomości programów UE, zagadnień związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem dotacji unijnych.

Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy w formie umów cywilno-prawnych prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, skan dokumentów poświadczających wykształcenie i doświadczenie zawodowe konsultanta, ewentualnie deklarację współpracy z KSWP) z dopiskiem „WSPÓŁPRACA” na adres: rekrutacja@kswp.org.pl.

Prosimy o umieszczenie następującej klauzuli w przesyłanych zgłoszeniach:

1) Dotyczy rekrutacji na jedno stanowisko w otwartej rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez KSWP, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko (nazwa stanowiska w przypadku otwartej rekrutacji) przez czas prowadzenia rekrutacji.

 

2) Dotyczy również udziału w przyszłych rekrutacjach:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez KSWP, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres 36 miesięcy od daty złożenia dokumentów aplikacyjnych.


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Wybór dostawcy środków czystości na potrzeby KSWP oraz w ramach...

06.02.2023

realizowanych projektów unijnych Po przeanalizowaniu ofert na zakup i dostawę środków czystości na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych wybrano firmę:

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce