Zapytanie ofertowe Drukuj
Wpisany przez Mateusz Kania   
wtorek, 18 grudnia 2012 14:51

W związku z realizacją projektu „Aktywność moją szansą” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty dotyczącej ceny wynajmu sali szkoleniowej z dostępem do Internetu do przeprowadzenia poradnictwa zawodowego oraz szkoleń.

I. Zamawiający:

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP: 658 122 09 17, REGON: 290592085, KRS: 0000020058


II. Zakres usługi:

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sali szkoleniowej z dostępem do Internetu. Łączna liczba godzin wynosi 988.

Sala powinna znajdować się na terenie Niska.


III. Pożądany termin:

Usługa będzie realizowana w okresie styczeń 2013 r. – sierpień 2013 r. w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach: od 8.00 do 16.00 (średnio 8 godzin dziennie) w grupach:

- poradnictwo zawodowe indywidualne: 1 osoba + wykładowca,

- poradnictwo zawodowe grupowe i szkolenia: 15 osób + wykładowca.

Ze względu na fakt, iż część zajęć odbywa się indywidualnie bardzo prosimy o uwzględnienie tego w propozycji cenowej. Nie jest wymagane przeprowadzenie zajęć poradnictwa zawodowego indywidualnego w sali konferencyjnej. Dokładne terminy poszczególnych etapów, będą zgłaszane realizatorowi przed planowanymi zajęciami.


IV. Oferta powinna zawierać:

- opis sali,

- cenę jednostkową za jedną godzinę wynajmu brutto.


V. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać do dnia 31.12.2012r. do godz. 15: 00 na adres elektroniczny Zamawiającego: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub złożyć osobiście w Biurze Projektu w Nisku, ul. Kościuszki 1B, pokój nr 10 tel.: 602 658 400.


VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów telefonicznie.


Informacje dodatkowe:

Zamawiający – KSWP Końskie, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem ceny.

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem KSWP Końskie i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty.

Formą rozliczeniową przewidywaną w projekcie będzie faktura przelewowa z wydłużonym terminem płatności za usługę po jej realizacji.