Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sali szkoleniowej Drukuj
Wpisany przez Mateusz Kania   
poniedziałek, 12 listopada 2012 11:22

W związku z realizacją projektu „Czas na zmiany” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty dotyczącej ceny wynajmu sali szkoleniowej z dostępem do Internetu do przeprowadzenia poradnictwa zawodowego oraz szkoleń.

I. Zakres usługi:

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sali szkoleniowej z dostępem do Internetu. Łączna liczba godzin wynosi 988 .

Sala powinna znajdować się na terenie miasta Przemyśl.


II. Pożądany termin:

Usługa będzie realizowana w okresie grudzień 2012 r. – lipiec 2013 r. w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach: od 8.00 do 16.00 (średnio 8 godzin dziennie) w grupach:

- poradnictwo zawodowe indywidualne: 1 osoba +  wykładowca,

- poradnictwo zawodowe grupowe i szkolenia: 15 osób + wykładowca.

Ze względu na fakt, iż część zajęć odbywa się indywidualnie bardzo prosimy o uwzględnienie tego w propozycji cenowej. Nie jest wymagane przeprowadzenie zajęć poradnictwa zawodowego indywidualnego w sali konferencyjnej.

Dokładne terminy poszczególnych etapów, będą zgłaszanie realizatorowi usługi na 7 dni przed planowanymi zajęciami.


III. Oferta powinna zawierać:
- opis sali,
- cenę jednostkową za jedną godzinę wynajmu brutto.


Informacje dodatkowe:

Zamawiający – KSWP Końskie, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem ceny.

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem KSWP Końskie i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty.

Formą rozliczeniową przewidywaną w projekcie będzie  faktura przelewowa z wydłużonym terminem płatności
za usługę po jej realizacji.


 IV. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać do dnia 21.11.2012 do godz. 14: 00 na adres elektroniczny Zamawiającego:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub złożyć osobiście w Biurze Projektu w Przemyślu, ul. Ks. Piotra Skargi 7/1, tel.: 0 600 294 694Zmieniony: wtorek, 13 listopada 2012 13:53