Projekty Aktualne
Projekt „Aktywność moją szansą” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mateusz Kania   
czwartek, 15 listopada 2012 13:41

Projekt realizowany jest przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zasięg terytorialny projektu: powiat niżański.

Okres realizacji projektu: od 01.11.2012 r. do 31.03.2014 r.

Zmieniony: czwartek, 15 listopada 2012 14:20
Więcej…
 
Projekt „Czas na zmiany” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mateusz Kania   
czwartek, 18 października 2012 14:51

Projekt realizowany jest przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zasięg terytorialny projektu: powiaty przemyski, powiat m. Przemyśl. Okres realizacji projektu: od 01.10.2012 r. do 28.02.2014 r.

Celem głównym projektu „Czas na zmiany” jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 osób długotrwale bezrobotnych z powiatu przemyskiego i powiatu m. Przemyśl.


Zmieniony: wtorek, 04 grudnia 2012 11:36
Więcej…
 
Projekt "Własna Firma to Twoja szansa” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mateusz Kania   
środa, 17 października 2012 14:10

Projekt "Własna  Firma  to Twoja  szansa” realizowany jest przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Zasięg terytorialny projektu obejmuję powiat staszowski oraz powiat ostrowiecki województwa świętokrzyskiego. Okres realizacji projektu: od 01.10.2012 r. do 30.11.2013 r.

Zmieniony: wtorek, 30 października 2012 08:56
Więcej…
 
Projekt „Od rolnika do wykwalifikowanego pracownika” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mateusz Kania   
czwartek, 06 września 2012 13:33

Projekt realizowany jest przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Rynek Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie" Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

w regionie" na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zasięg terytorialny projektu obejmuje województwo świętokrzyskie.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2012 r. do 31.12.2013 r.

Zmieniony: środa, 21 listopada 2012 10:41
Więcej…
 
Projekt „Niepełnosprawni – sprawni na rynku pracy” realizowany przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w okresie od 01.09.2012 r. do 28.02.2014 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mateusz Kania   
wtorek, 04 września 2012 10:27

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z lekkim

lub umiarkowanym stopniem, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących województwo świętokrzyskie.

Zmieniony: środa, 03 października 2012 10:18
Więcej…
 
Projekt „Przełamać bariery” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mateusz Kania   
piątek, 17 sierpnia 2012 13:47

     Projekt realizowany jest przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zasięg terytorialny projektu: powiaty starachowicki oraz skarżyski województwa świętokrzyskiego.

Okres realizacji projektu: od 01.08.2012 r. do 30.09.2013 r.


Zmieniony: piątek, 31 sierpnia 2012 08:12
Więcej…
 
PROJEKT „RÓWNE SZANSE - LEPSZY START" REALIZOWANY PRZEZ KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OKRESIE OD 01.08.2012 R. DO 31.07.2014 R. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 16 sierpnia 2012 12:49

Główny cel projektu to wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój zainteresowań uczennic i uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Baryczy, poprzez cykl zajęć dodatkowych, specjalistycznych, oraz wyjazdy edukacyjne.

Zmieniony: piątek, 31 sierpnia 2012 08:22
Więcej…
 
PROJEKT "AKTYWNE KOBIETY - ATRAKCYJNE GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mateusz Kania   
środa, 08 sierpnia 2012 08:36

Projekt realizowany przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

w okres od 01.08.2012 r. do 30.11.2012 r.

„Aktywne Kobiety - Atrakcyjne Gospodarstwa Agroturystyczne"


        Głównym celem projektu jest wzrost aktywności edukacyjnej 20 kobiet z powiatu staszowskiego poprzez zdobycie nowej wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • Aranżacji i pielęgnacji ogrodów.
  • Obsługi komputera i Internetu.

Zmieniony: poniedziałek, 13 sierpnia 2012 10:56
Więcej…
 
PROJEKT „WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 02 sierpnia 2012 07:21

Projekt adresowany jest do osób fizycznych długotrwale bezrobotnych zamierzających

rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.Projekt realizowany jest przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Zasięg terytorialny projektu – powiat konecki województwa świętokrzyskiego.

Okres realizacji projektu: od 01.08.2012 do 31.03.2014r.

Zmieniony: środa, 28 listopada 2012 14:11
Więcej…
 
Projekt „Dobry zawód – pewny start” realizowany przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w okresie od 01.03.2012 r. do 30.04.2014 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 12 marca 2012 10:53

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej (od 15 do 24 roku życia), zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących województwo świętokrzyskie.

Zmieniony: czwartek, 22 marca 2012 11:25
Więcej…
 
Projekt „Innowacje w zarządzaniu - skuteczność w biznesie i „SPeS”Projekt PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 30 grudnia 2011 00:00

 

Projekt „Innowacje w zarządzaniu - skuteczność w biznesie i „SPeS” realizowany przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Miłośników Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach w okresie od 01.10.2011 r. do 30.09.2013 r.Projekt jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania rynku pracy, który oczekuje od przedsiębiorstw i pracowników wysokich kwalifikacji oraz umiejętności sprawnego wykorzystywania nowych technologii komunikacyjno- informacyjnych.

Zmieniony: wtorek, 03 stycznia 2012 14:16
Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Galeria

Logowanie