Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju regionu łódzkiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 09 maja 2012 06:46POŻYCZKI do 500 tysięcy na start i rozwój mikro, małych i średnich firm z województwa łódzkiego;

 

ile: od 10 000,00 do 500 000,00 przy czym łączna maksymalna wartość Jednostkowych Pożyczek udzielonych jednemu pożyczkobiorcy nie może przekroczyć 500 000,00 zł, oraz z zastrzeżeniem, że Jednostkowe Pożyczki nie mogą być udzielone częściej niż co 4 miesiące.oprocentowanie: od 5,91% w skali roku (dla rozpoczynających działalność od 8,91% w skali roku)
(oprocentowanie ustalane jest zgodnie z wytycznymi dot. ustalania stóp referencyjnych);KSWP udziela pożyczki na okres uzasadniony potrzebami Wnioskodawcy. Okres spłaty pożyczki nie może przekraczać 60 miesięcy. Na wniosek klienta, KSWP może udzielić karencji w spłacie rat kapitałowych maksymalnie na okres 6 miesięcy. Okres karencji jest wliczany do okresu spłaty pożyczki;

Zmieniony: piątek, 11 maja 2012 10:35
Więcej…
 
Fundusz Świętokrzyski PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 20 stycznia 2012 07:09

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości oferuje pożyczki do kwoty 500 000,00 zł, na okres do 96 miesięcy. Oprocentowanie wynosi od 5,91% i jest uzależnione od oceny wniosku pożyczkowego i okresu prowadzenia działalności gospodarczej. Istnieje możliwość wyboru różnych form zabezpieczeń: weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, hipoteki, zastawu, poręczenia osób fizycznych, przewłaszczenia na zabezpieczenie, przelewu (cesji) wierzytelności, poręczenia instytucji finansowych, blokady środków na rachunku bankowym. Wartość proponowanego zabezpieczenia powinna być dostosowana do wnioskowanej kwoty pożyczki, nie mniejsza niż 100% kwoty pożyczki. Przedsiębiorca może dokonać wcześniejszej spłaty pożyczki bez dodatkowych kosztów.

Zmieniony: wtorek, 24 kwietnia 2012 07:38
Więcej…
 
„Świętokrzyski Fundusz Pożyczkowy” w ramach działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 03 stycznia 2011 14:05

Odbiorcy:
Przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osoby prawną i jednostki organizacyjne nie będące osobą prawną, których odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, wpisaną odpowiednio do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, spełniającą ponadto przesłanki dla mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.
 

Zmieniony: wtorek, 28 lutego 2012 12:49
Więcej…
 
Pożyczki dla powodzian z woj. Łódzkiego "Powódź 2010" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 08 listopada 2010 08:26

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, informuje, iż w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Gospodarki zostało wyłonione jako Fundusz Pożyczkowy, który będzie udzielał wsparcia finansowego przedsiębiorcom dotkniętym skutkami powodzi w 2010 roku z terenu województwa łódzkiego. W celu ułatwienia dostępu do środków mających łagodzić skutki powodzi planowane jest utworzenie punktu pierwszego kontaktu w Opocznie woj. łódzkie. Biuro będzie zlokalizowane w pobliżu budynków administracji publicznej. KSWP dysponuje również siecią biur położonych w różnych częściach województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego (Staszów, Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Włoszczowa, Skarżysko – Kamienna oraz Szydłowiec). Siedziba główna KSWP znajduje się w Końskich, ul. Mieszka I 1.

 

 

 

Zmieniony: czwartek, 05 stycznia 2012 07:54
Więcej…
 
Fundusz Pożyczkowy Szydłowiec PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 16 stycznia 2009 14:40

Fundusz Pożyczkowy Szydłowiec

"Wsparcie na powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego
służącego łagodzeniu problemów rynku pracy"

Zmieniony: wtorek, 24 kwietnia 2012 07:39
Więcej…
 
TOR#10 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 16 stycznia 2009 13:55
Pożyczki z Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości (TOR#10)

1. Odbiorcy

2. Zasady udzielania pozyczek

3. Tabela prowizji i opłat

Wszelkich niezbędnych informacji udzielają:

- telefonicznie (41) 375-14-55

lub

- e-mailem

Zmieniony: poniedziałek, 23 kwietnia 2012 08:09
 

Galeria

Logowanie