Zapytanie ofertowe PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mateusz Kania   
wtorek, 18 grudnia 2012 14:40

W związku z realizacją projektu „Aktywność moją szansą” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty dotyczącej ceny usług cateringowych oraz serwisu kawowego na zajęciach poradnictwa zawodowego grupowego oraz na szkoleniach.

I. Zamawiający:

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP: 658 122 09 17, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

 

II. Zakres usługi:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych plus serwisu kawowego. Łączna liczba posiłków  wynosi 1344.

 

III. Pożądany termin:

Usługa będzie realizowana w okresie styczeń 2013 r. – sierpień 2013 r. w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach: od 8.00 do 16.00. Catering powinien być dostarczony w każdym dniu szkoleniowym do godziny 13.00 oraz serwis kawowy powinien być zapewniony na cały dzień szkolenia przez wszystkie dni szkoleniowe. Dokładne terminy poszczególnych etapów, będą zgłaszane realizatorowi usługi  przed planowanym szkoleniem.

 

IV. Oferta powinna zawierać:

- cenę jednostkową za posiłek brutto (z uwzględnieniem ceny pierwszego dania, tj. zupy, drugiego dania oraz ceny łącznej pełnego obiadu– istnieje możliwość złożenia oferty tylko na drugie danie).

- przykładowe menu na 15 dni szkoleniowych (w rozbiciu na zupę i drugie danie – istnieje możliwość złożenia oferty tylko na drugie danie).

Mile widziane będą referencje.

 V. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać do dnia 31.12.2012r. do godz. 15: 00 na adres elektroniczny Zamawiającego: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub złożyć osobiście w Biurze Projektu w Nisku, ul. Kościuszki 1B, pokój nr 10 tel.:  602 658 400.

 

VI.  Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów telefonicznie.

 

Informacje dodatkowe:

Zamawiający – KSWP Końskie, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem ceny.

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem KSWP Końskie i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty.

Formą rozliczeniową przewidywaną w projekcie będzie  faktura przelewowa z wydłużonym terminem płatności za usługę po jej realizacji.


Zmieniony: wtorek, 18 grudnia 2012 14:43
 

Galeria

Logowanie