Zaproszenie dla wykładowców do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mateusz Kania   
wtorek, 18 grudnia 2012 11:23

„Specjalista ds. Logistyki”

 

W związku z realizacja projektu „Od rolnika do wykwalifikowanego pracownika”  współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia ofert, na przeprowadzenie szkolenia
„Specjalista ds. Logistyki”

I. Zamawiający

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP: 658 122 09 17, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

 

II. Zakres usługi:

Przedmiotem usługi jest przeprowadzenie szkolenia „Specjalista ds. Logistyki” dla 10 osób oraz zakup lub wynajęcie demo oprogramowania szkoleniowego dotyczącego obsługi programów dla firm transportowych i spedycyjnych niezbędne do przeprowadzenia warsztatów szkolenia.

Szkolenie to obejmuje 60 godzin teorii.

 

III. Pożądany termin i miejsce realizacji zlecenia:

Usługa będzie realizowana w okresie styczeń 2013r. – luty 2013r., na terenie miasta Kielce. Szkolenia będą odbywały się w grupie 10 osobowej i będzie zawierać 60 godzin teorii.

Dokładne terminy poszczególnych etapów, będą ustalane z  realizatorem indywidualnie.

IV. Oferta powinna zawierać:
- adres wraz z numerem telefonu Oferenta,

- cenę brutto za godzinę dydaktyczną realizowanych zajęć,

- CV oraz oświadczenie o współpracy (formularze dostępne na stronie internetowej KSWP www.kswp.org.pl w zakładce: WSPÓŁPRACA,

-  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe,

-  dostępne terminy.

Ofertę należy przesłać do 10.01.2013 r. do godz. 12:00 na adres elektroniczny Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie zostaną odrzucone. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni Wykonawcę na podstawie wysokości zaproponowanego wynagrodzenia, posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

VII.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.kswp.org.pl i/lub telefonicznie.

Informacje dodatkowe:

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Oferenta roszczenia względem KSWP Końskie o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

Formą zatrudnienia przewidywaną w projekcie będzie umowa zlecenie/dzieło.    

 

 

Galeria

Logowanie