Zapytanie ofertowe dotyczące wyemitowania ogłoszeń w radiu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mateusz Kania   
poniedziałek, 26 listopada 2012 15:47

W związku z realizacją projektu "Aktywność moją szansą" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, prosimy o przesłanie oferty na wyemitowanie spotu reklamowego w radiu w zakresie podanym poniżej.


I. ZAMAWIAJĄCY:

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A,

26-200 Końskie

NIP: 658 122 09 17, REGON: 290592085, KRS: 0000020058


II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA:

Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na przygotowaniu spotu reklamowego (reklamy radiowej) i zakupie czasu antenowego w celu emisji tego spotu reklamowego, informującego o projekcie „Aktywność moją szansą" realizowanego

w powiecie niżańskim w jednej z rozgłośni radiowych w terminie grudzień 2012 r., styczeń, marzec, maj 2013 r.


III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna zawierać:

- adres wraz z numerem telefonu oferenta,

- cenę netto/brutto przedmiotu zapytania,

- częstotliwość emisji,

- czas trwania spotu

- czas antenowy.

Oferent powinien:

- wykonać zamówienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego


IV. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy przesłać do 07.12.2012 r. do godz. 12:00 na adres elektroniczny: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , bądź złożyć osobiście pod adresem: Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Kościuszki 1B, pokój nr. 10, 37-400 Nisko,

Oferty nie spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie zostaną odrzucone. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie najniższej ceny .


VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Informacje dodatkowe:

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem ceny. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem KSWP Końskie o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Formą rozliczeniową przewidywaną w projekcie będzie faktura przelewowa.

Załączniki:

1. Treść spotu reklamowego.


Zmieniony: poniedziałek, 26 listopada 2012 15:52
 

Galeria

Logowanie