Sięgnij po wiedzę - sięgnij po awans PDF Drukuj Email

Informacje aktualne:

środa, 12 września 2012 11:02

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA BEZPŁATNE SZKOLENIE Z ZAKRESU OBSŁUGI KIENTA I JĘZYKA ANGIELSKIEGO


środa, 25 stycznia 2012 07:56

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA Z ZAKRESU EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH DO 1 KV


środa, 25 stycznia 2012 07:46

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA Z ZAKRESU POZYSKIWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI UNIJNYCH

poniedziałek, 05 grudnia 2011 13:11

KSWP ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA „KSIĘGOWOŚĆ, APLIKACJE FINANSOWO – KADROWE” W KOŃSKICH ORAZ KIELCACH

poniedziałek, 05 grudnia 2011 13:07

KSWP ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYNAJEM SALI KOMPUTEROWEJ W KOŃSKICH ORAZ KIELCACH


czwartek, 01 grudnia 2011 12:01

KSWP ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYNAJEM SALI SZKOLENIOWEJ W KOŃSKICH ORAZ KIELCACH


czwartek, 01 grudnia 2011 11:12

KSWP ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYNAJEM SALI KOMPUTEROWEJ W KOŃSKICH ORAZ KIELCACH


środa, 30 listopada 2011 11:16

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA Z ZAKRESU KSIĘGOWOŚCI I KADR!

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących (powyżej 18 roku życia z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), posiadających co najwyżej średnie wykształcenie, zamieszkujących województwo świętokrzyskie.

Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:

I. Warsztaty umiejętności interpersonalnych – ukierunkowane na promowanie równych szans kobiet i mężczyzn oraz poznawanie przez uczestników projektu własnej wartości. Warsztaty składać się będą z modułów, które obejmować będą zagadnienia z następującego zakresu:

Moduł 1. Godzenie życia prywatnego z zawodowym oraz promowanie rozdzielania obowiązków rodzinnych   między kobiety i mężczyzn.

Moduł 2. Zarządzanie czasem i panowanie nad stresem.

Moduł 3. Umiejętność zachowania się w sytuacjach konfliktowych (asertywność).

Moduł 4. Zasady kierowania własnym rozwojem zawodowym.

II. Szkolenia z następującego zakresu:

  1. Eksploatacja urządzeń, instalacja sieci elektroenergetycznych do 1 KV. – szkolenie ukończone egzaminem umożliwiającym uczestnikom uzyskanie świadectwa kwalifikującego „E” w w/w zakresie.
  2. Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (ADR kurs podstawowy + przewóz materiałów niebezpiecznych cysternami) – szkolenie ukończone egzaminem uprawniającym uczestników do przewozu materiałów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym.
  3. Księgowość, aplikacje finansowo – kadrowe.
  4. Pracownik działu obsługi klienta ze znajomością języka angielskiego (poziom A2 lub B1) - szkolenie zakończone egzaminem certyfikującym TOEIC.
  5. Mobilny przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B. – szkolenie przewiduje sfinansowanie każdemu uczestnikowi kursu na prawo jazdy kat. B oraz pokrycie kosztu pierwszego egzaminu teoretycznego 
    i praktycznego
  6. Profesjonalna obsługa komputera – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL – Core) – szkolenie ukończone egzaminem certyfikującym ECDL.
  7. Dotacje unijne – pozyskiwanie i rozliczanie.

Projekt obejmie wsparciem łącznie 210 osób pracujących:


- zamieszkujących województwo świętokrzyskie,

- posiadających co najwyżej średnie wykształcenie.

W ramach projektu zapewniamy bezpłatne:

- materiały szkoleniowe,

- catering,

- zwrot kosztów dojazdu.


Szczegółowych informacji udzielają:


Powiat konecki:

Marta Strzelczyk 41 375 14 55/56

Olga Spiechowicz 41 375 14 55/56

Powiat kielecki:

Iwona Klimczyk 41 343 17 80 lub 41 345 39 08

UWAGA

Informacje na temat przybliżonych terminów realizacji szkoleń oraz minimalnych wymagań jakie musi spełnić kandydat, aby mógł zostać zakwalifikowany do udziału w projekcie, zawarte zostały w poniższych dokumentach do pobrania.

 

Projekt „Sięgnij po wiedzę – sięgnij po awans” przyczynia się do ograniczenia nierówności płci oraz dba o rozwijanie w równym stopniu umiejętności kobiet i mężczyzn.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy do projektu „Sięgnij po wiedzę – sięgnij po awans”.

2. Regulamin rekrutacji do projektu „Sięgnij po wiedzę – sięgnij po awans”.

3. Regulamin uczestnictwa w projekcie „Sięgnij po wiedzę – sięgnij po awans”.


 

Galeria

Logowanie