Zapytanie ofertowe dotyczące usług cateringowych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mateusz Kania   
poniedziałek, 12 listopada 2012 11:05

W związku z realizacją projektu „Czas na zmiany” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty dotyczącej ceny usług cateringowych oraz serwisu kawowego na zajęciach poradnictwa zawodowego grupowego oraz na szkoleniach.

I. Zakres usługi:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych plus serwisu kawowego.
Łączna liczba posiłków wynosi 1344.


II. Pożądany termin:

Usługa będzie realizowana w okresie grudzień 2012 r. – lipiec 2013 r. w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach: od 8.00 do 16.00. Catering powinien być dostarczony w każdym dniu szkoleniowym do godzin 13.00
oraz serwis kawowy powinien być zapewniony na cały dzień szkolenia przez wszystkie dni szkoleniowe. Dokładne terminy poszczególnych etapów, będą zgłaszanie realizatorowi usługi na 7 dni przed planowanym szkoleniem.


III. Oferta powinna zawierać:

- cenę jednostkową za posiłek brutto (z uwzględnieniem ceny pierwszego dania, tj. zupy, drugiego dania oraz ceny łącznej pełnego obiadu– istnieje możliwość złożenia oferty tylko na drugie danie).

- przykładowe menu na 15 dni szkoleniowych (w rozbiciu na zupę i drugie danie – istnieje możliwość złożenia oferty tylko na drugie danie);

Mile widziane będą referencje.


Informacje dodatkowe:

Zamawiający – KSWP Końskie, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem ceny.

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem KSWP Końskie i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty.

Formą rozliczeniową przewidywaną w projekcie będzie  faktura przelewowa z wydłużonym terminem płatności
za usługę po jej realizacji.


 IV. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać do dnia 21.11.2012 do godz. 14: 00 na adres elektroniczny Zamawiającego:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub złożyć osobiście w Biurze Projektu w Przemyślu, ul. Ks. Piotra Skargi 7/1, tel.: 0 600 294 594.


 

Galeria

Logowanie