ZAPRASZAMY PRACODAWCÓW DO WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ORGANIZACJI STAŻY PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mateusz Kania   
czwartek, 08 listopada 2012 07:18

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, iż od dnia 01.08.2012 r. realizuje projekt pn.: „Przełamać bariery” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1.„Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

W związku z planowanym od grudnia 2012 r. rozpoczęciem realizacji staży w zawodach zgodnych z kierunkami szkoleń realizowanych w ramach projektu serdecznie zapraszamy pracodawców lokalnego rynku pracy do współpracy przy realizacji projektu w zakresie organizacji staży dla uczestników projektu.
Pozwoli to naszym beneficjentom na zastosowanie uzyskanej wiedzy w praktyce, na zdobycie nowych doświadczeń, a w przyszłości ułatwi uzyskanie zatrudnienia

 

W ramach projektu zaplanowano realizację czteromiesięcznych staży dla 60 osób.

Koszty stypendium stażowego, a także składki na ubezpieczenie społeczne pokrywane są z budżetu projektu. Ponadto w ramach projektu każda osoba skierowana na staż będzie miała sfinansowane
koszty niezbędnych badań lekarskich.

 

Jednym z celów szczegółowych projektu jest podjęcie zatrudnienia, przez co najmniej 30% uczestników, którzy zakończą udział w projekcie, dlatego preferowane będą wnioski pracodawców, którzy zadeklarują po zakończeniu stażu dalsze zatrudnienie osoby bezrobotnej na okres, co najmniej 3 miesięcy.


 

 

Cel projektu

 

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 60 osób niepełnosprawnych, pozostających bez zatrudnienia, będących mieszkańcami powiatu starachowickiego lub skarżyskiego.

 

Realizowane działania

 

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

-        przeprowadzenie warsztatów psychologicznych,

-        przeprowadzenie doradztwa zawodowego,

-        przeprowadzenie szkoleń:

-  Sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych,

-  Pracownik magazynu z obsługą programu sprzedażowo-magazynowego,

-  Pracownik małej gastronomi z elementami organizacji przyjęć okolicznościowych i carvingiem,

- organizacja czteromiesięcznych staży.

 

Szczegółowych informacji na temat organizacji staży, będzie można uzyskać na indywidualnym spotkaniu z pracownikami KSWP lub telefonicznie w biurach projektu:Skarżysko-Kamienna, ul 1 Maja 49, tel. 41 251 24 32

Starachowice, ul. Radomska 29, pok. 319, tel.41 275 35 45

  

Zmieniony: czwartek, 08 listopada 2012 07:28
 

Galeria

Logowanie