System Zarządzania Jakością PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 16 sierpnia 2011 12:06

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości posiada wdrożony System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2009, który stał się jednym z większych osiągnięć firmy (pierwsza certyfikacja nastąpiła 4 czerwca 2004 r.). Zgodnie z posiadanym Certyfikatem (nr 82/3/SZJ/2010) oraz zapisami zawartymi w Polityce Jakości, pracownicy KSWP świadczą wysokiej jakości usługi szkoleniowe, doradcze, informacyjne i finansowe w oparciu o stwierdzone, bądź przewidywane potrzeby klientów. Każde swoje działanie poprzedzamy wytyczaniem celów strategicznych i operacyjnych, a następnie systematycznie nadzorujemy ich realizację w trakcie audytów wewnętrznych oraz przeglądów systemu. 

Dążąc do spełnienia oczekiwań klientów i rozwoju firmy, Kierownictwo KSWP  określiło następujące cele jakościowe:

  • ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług,
  • utrzymanie skuteczności systemu zarządzania jakością, wdrożonego zgodnie z normą PN - EN ISO 9001:2009,
  • stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników KSWP,
  • zapewnienie sprawnego przepływu informacji wewnątrz firmy i w kontaktach z otoczeniem
  • prowadzenie monitoringu procesów,
  • identyfikowanie obszarów poprawy i doskonalenia systemu.

 Nad wysoką jakością świadczonych przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości usług czuwa Pełnomocnik do spraw Jakości – Beata Napierała.

Zmieniony: wtorek, 16 sierpnia 2011 12:11
 

Galeria

Logowanie