PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 30 października 2008 10:22

POLITYKA JAKOŚCI

Kierownictwo KSWP zobowiązuje się i zapewnia, aby dostarczane usługi szkoleniowe, doradcze, informacyjne i finansowe, spełniały wymagania klientów, a wdrożony i stale doskonalony system zarządzania jakością, gwarantował świadczenie usług w oparciu o stwierdzone bądź przewidywane potrzeby klientów.

 

Politykę jakości KSWP realizuje poprzez wytyczanie celów strategicznych i operacyjnych oraz systematyczne nadzorowanie ich realizacji w trakcie auditów wewnętrznych oraz przeglądów systemu.

 

CELE  JAKOŚCI

 

Dążąc do spełnienia oczekiwań klientów i rozwoju firmy Kierownictwo KSWP  określa następujące cele jakościowe:

  • ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług,
  • utrzymanie skuteczności systemu zarządzania jakością, wdrożonego zgodnie z normą ISO 9001:2008,
  • stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników KSWP,
  • zapewnienie sprawnego przepływu informacji wewnątrz firmy i w kontaktach z otoczeniem,
  • prowadzenie monitoringu procesów, identyfikowanie obszarów poprawy i doskonalenia systemu.

 

Przedstawiona polityka KSWP jest znana pracownikom. Każdy pracownik odpowiada za jakość na własnym stanowisku pracy i ma świadomość jej  wpływu  na  zadowolenie  klientów  i  efektywność  prowadzonych  działań.  

  

Zatwierdził  dn. 12.01.2004 r.                                      Prezes Zarządu

                                                                                                         

                                                                                              mgr inż. Marek Mika

Aktualizacja dn. 31.03.2011 r.

 

 

 

Aktualny certyfikat systemu jakości

 

 

Zmieniony: piątek, 01 kwietnia 2011 12:42
 

Galeria

Logowanie